ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ “e-λιανικό” /ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ “e-λιανικό” /ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Επισυνάπτονται αρχεία ερωτήσεων-απαντήσεων στη Δράση “e-lianiko” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και την απόφαση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων έως τις 5-4-2021.