Πραγματοποιήθηκαν οι τρεις (3) ενημερωτικές εκδηλώσεις για το νέο portal και τις υπηρεσίες που παρέχει προς τις επιχειρήσεις – μέλη του.

Πραγματοποιήθηκαν από το Επιμελητήριο Ημαθίας, τρεις (3)  ενημερωτικές εκδηλώσεις για την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, σχετικά με το νέο portal και τις υπηρεσίες που παρέχει προς τα μέλη του αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

  • Η εκδήλωση στην Αλεξάνδρεια πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2009, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας
  • Η εκδήλωση στην Βέροια  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Απριλίου 2009, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου
  • Η εκδήλωση στην Νάουσα  πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009, στα γραφεία της Ομοσπονδίας Νάουσας

Το portal του Επιμελητηρίου και οι υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη του, καθώς επίσης και σε όσους το επισκέπτονται, παρουσιάστηκε στους παρευρισκόμενους από στέλεχος της Knowledge ΑΕ, η οποία υλοποιεί το σχετικό έργο. Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στο internet, τον βαθμό που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του.
Οι εκδηλώσεις συγχρηματοδοτούνται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Κοινωνία της Πληροφορίας » του Υπουργείου Οικονομίας και  Οικονομικών.

 090410_ekd_veroia_s_F7382.jpg

 090410_ekd_naousa_s_F7059.jpg

 090410_ekd_alexandreia_s_F6765.jpg