Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ημαθίας το σεμινάριο: «Αποτελεσματική Ηγεσία & Διοίκηση, σε περίοδο οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης, εν μέσω επώδυνων μεταρρυθμίσεων»

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας η Αναπτυξιακή Αστική Εταιρεία, (ΕΠ.ΑΝ.ΕΤ.) του Επιμελητηρίου Ημαθίας, στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας στα μέλη της, πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: «Αποτελεσματική Ηγεσία & Διοίκηση, σε περίοδο οικονομικής, κοινωνικής και αξιακής κρίσης, εν μέσω επώδυνων μεταρρυθμίσεων»

02_F16504.jpg

Σκοπός της Ημερίδας ήταν οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες και τις ‘καλές πρακτικές’ του σωστού μάνατζερ. Εισηγητής ήταν ο κύριος Πόδας. Στο σεμινάριο επισημάνθηκε ο καθοριστικός ρόλος, ως προαπαιτούμενο, της αλλαγής κουλτούρας για την έξοδο από την οικονομική και αξιακή κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Αναλύθηκε η σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας που βασίζεται στην αλλαγή των συμπεριφορών και των αντιλήψεων των στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών προς την επίτευξη των στόχων του κοινού οράματος.

03_F16455.jpg

Προς αυτή την κατεύθυνση αναφέρθηκαν πρακτικές και μέθοδοι ώστε το κοινό να εξοικειωθεί με τα σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας, να κατανοήσει και να διακρίνει τα διαφορετικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού ηγέτη, να επιλέγει και να εφαρμόζει το στιλ ηγεσίας που ταιριάζει σε κάθε περίσταση και να καταρτίσει το δικό του πρόγραμμα προσωπικής βελτίωσης και ηγεσίας.

04_F16402.jpg 

diaf21_F21902.jpg