Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 και ώρα 7:15 μμ, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: « Πράσινη Επιχείρηση 2010 »

100615_ekd_cham_1_s_F6990.jpgΠραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 και ώρα 7:15 μμ, στην Αίθουσα  Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: « Πράσινη Επιχείρηση 2010 ». Την εκδήλωση την διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ημαθίας, μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που είναι εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ , με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

            Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας ο κος Θωμάς Χαρίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και κατόπιν τον λόγο έλαβε ο κος Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, ο οποίος ανέλυσε διεξοδικά το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010 » . Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά κυρίως μεταποιητικές επιχειρήσεις καθώς ορισμένους κλάδους επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά στη μεταποίηση και οι οποίες μεταξύ των άλλων έχουν κλείσει τρείς πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, απασχολούν 0-50 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχουν κύκλο εργασιών ή ετήσιο ισολογισμό έως 10 εκ. ευρώ τα έτη 2008 και 2009 και τέλος πρόκειται να υλοποιήσουν έργα ύψους από 30.000 – 200.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) για το νομό Ημαθίας ανέρχεται 40% και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ).

            Μετά την παρουσίαση του προγράμματος δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα των παρευρισκομένων σε σχέση με το πρόγραμμα αλλά και γενικότερα σε θέματα επιδοτήσεων.

            Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι στις 18 Ιουνίου 2010, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν/αποσταλλούν εις διπλούν το αργότερο έως 7 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας.