Προκήρυξη για «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ΣΕΠ Αρμάτων LEO2» & Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ΣΕΠ Αρμάτων LEO2

Η Διεύθυνση Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης της Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει 2 προκηρύξεις την 08 & 09, σύναψης Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) διάρκειας 3 ετών, για το πρόγραμμα ««Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ΣΕΠ Αρμάτων LEO2»» και «Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη ΣΕΠ Αρμάτων LEO2». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ & ΕΔΩ