Προκήρυξη για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών προς εξυπηρέτηση του προσωπικού των μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων Φρουράς Πολυκάστρου.

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο / ΙΙ της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΥΔΩΝΙΩΝ» προκηρύσσει Εκμίσθωση χώρων εντός των στρατοπέδων Αλέστα Λουκά Α’ & Αλέστα Λουκά Β’ της 33 Μ/Κ Ταξιαρχίας για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών (ροφημάτων – εμφιαλωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) προς εξυπηρέτηση του προσωπικού των μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων Φρουράς Πολυκάστρου. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ