Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για την ανάπλαση περιοχής στο Βεράτι.

Προκήρυξη διαγωνισμού για κατάθεση προσφορών για την ανάπλαση περιοχής στο Βεράτι.

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Α/Ταμείο Ανάπτυξης/ADF ανακοίνωσε διαγωνισμό για κατάθεση προσφορών για έργα ανάπλαση της περιοχής γύρω από το Εθνογραφικό μουσείο και την οδό Mihal Komneno, την αποκατάσταση του ιστορικού αστικού τοπίου της γειτονιάς του Mangalem στην πόλη του Βερατίου (Berat), καθώς και του ιστορικού τοπίου της πλατείας Selamllek

Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο

 

 

Σχετικά Αρχεία: