Προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές), του Κέντρου «Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας» στην περιοχή Ν. ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (πλησίον χ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ)

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία…

 

Σχετικά Αρχεία: