Προκήρυξη Πρόσληψης Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προκηρύσσει Πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του. Διαβάστε την Προκήρυξη ΕΔΩ.