ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

                              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

  ΘΕΜΑ: Δημοσιότητα – Πληροφόρηση για την Δράση ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020, του ΕΣΠΑ.

Σχετικά Αρχεία: