Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2022

Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στην Βουλγαρία-Τεύχος Οκτωβρίου 2022

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια
103, Λ. Εβλόγκι Γκεοργκίεβ
1504 Σόφια, Βουλγαρία
Τηλ: +359 2 944 7959, 02 944 7790
Φαξ: +359 2 950 5375

E-mail: ecocom-sofia@mfa.gr
Web: http://agora.mfa.gr

 

Office of Economic and Commercial Affairs
Embassy of Greece in Sofia
103, Evlogi Georgiev Blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 944 7959, 02 944 7790
Fax: +359 2 950 5375

E-mail: ecocom-sofia@mfa.gr

Web: http://agora.mfa.gr

 

ΑΠ 1886 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022