Προμήθειας Υλικών Γενικών Επισκευών Συστημάτων Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου για τη Συντήρηση Υποδομών Α/Δ της ΠΑ

Το Γραφείο Ε.Ο.Υ. του Οικονομικού Τμήματος, της 116 Πτέρυγα Μάχης διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την “Προμήθειας Υλικών Γενικών Επισκευών Συστημάτων Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου (ΗΚ60_R60RRC) για τη Συντήρηση Υποδομών Α/Δ της ΠΑ”. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ