Προμήθεια άρτου με αλεύρι τύπου 70% και με αλεύρι τύπου 100% για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων Φρουράς Μυτιλήνης

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο, της 98 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής ʺΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣʺ προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια άρτου με αλεύρι τύπου 70% και με αλεύρι τύπου 100% (άλευρα της Υπηρεσίας) για τις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων Φρουράς Μυτιλήνης. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ