Προμήθεια άρτου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων κι Ανεξάρτητων Υπομονάδων της 96 Ανωτέρα Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής «Χίος»

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο / ΙΙδ, της 96 Ανωτέρα Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής «Χίος» θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια άρτου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων κι Ανεξάρτητων Υπομονάδων της. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ