Προμήθεια Α΄ υλών Συσσωρευτών (μόλυβδος σε ράβδους), για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών έτους 2023.

Η Διεύθυνση Προμηθειών,  του Γ’ Κλάδου της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) σχετικό, 2ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια α΄ υλών συσσωρευτών (μόλυβδος σε ράβδους), για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών έτους 2023. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ