Προμήθεια «Αγγειακές προθέσεις (στεφανιαίες ενδοπροθέσεις και καθετήρες με μπαλονάκι)» του Γ.Ν. Ημαθίας

Η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, προκηρύσσει Διαγωνισμό για την προμήθεια «Αγγειακές προθέσεις (στεφανιαίες ενδοπροθέσεις και καθετήρες με μπαλονάκι)», CPV: 33184200-5, για
τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ