Προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμού (μεταλλικές πινακίδες, γραβάτες, μαύρες κάλτσες και εθνόσημα μεταλλικά)

Η Διεύθυνση Προμηθειών της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμού (μεταλλικές πινακίδες, γραβάτες, μαύρες κάλτσες και εθνόσημα μεταλλικά) με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΕΣΣΟ και σπουδαστών-τριών, των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ