Προμήθεια αναλωσίμου υγειονομικού υλικού, για το 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», για την προμήθεια αναλωσίμου υγειονομικού υλικού (συσκευές αιματολογικών αναλύσεων). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ