Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού Διάλυσης, Μεταφοράς και Χορήγησης Κυτταροστατικών Φαρμάκων με Συνδεσμολογία Μίας Κίνησης Τύπου «Κλικ»

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, του 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού
Διάλυσης, Μεταφοράς και Χορήγησης Κυτταροστατικών Φαρμάκων με Συνδεσμολογία Μίας Κίνησης Τύπου «Κλικ» για Κάλυψη Αναγκών της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων και του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.  Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ