Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του τμήματος προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια
Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης) προς κάλυψη αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 179101). Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ