Προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών για Μ.Ε.Θ.» του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Το Οικονομικό Τμήμα, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.» (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ