Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση των Λέμβων CSB και LSB

Το Τμήμα 7 της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτική Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού “Θησέας” προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Ανταλλακτικών για τη Συντήρηση των Λέμβων CSB και LSB». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ