Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών των τμημάτων ΜΕΘ, Στεφανιαίας Μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής του 424 ΓΣΝΕ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης προσκαλεί για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών των τμημάτων ΜΕΘ, Στεφανιαίας Μονάδας και Καρδιολογικής Κλινικής». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ