Προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για τη συντήρηση των ειδικών μέσων του ΣΞ.

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο, της Μεραρχίας Υποστήριξης “Προμηθέας” προκηρύσσει Επαναληπτικό Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για τη συντήρηση των ειδικών μέσων του ΣΞ. Περισσότερα ΕΔΩ