Προμήθεια Αντιβαλλιστικών Πλακών

Το Τμήμα 7, της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα «Προμήθεια Αντιβαλλιστικών Πλακών». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ