Προμήθεια αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Ενζυμικού Ανοσφθορισμού για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου

Το Οικονομικό Τμήμα, της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, της Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας, του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις ΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων, για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ., για ένα (1) περίπου έτος. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ