Προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για Αιματολογικές εξετάσεις για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, της Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για Αιματολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (cpv 33696200-7 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για δύο (2) έτη. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ