προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων πηκτικού μηχανισμού

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης, της 4ης  Διοίκησης, της Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων πηκτικού μηχανισμού (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ