Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών μίας χρήσεως

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών μίας (1) χρήσεως για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 231169). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ