«Προμήθεια Αρτοποιητικών Μηχανημάτων για Κάλυψη Αναγκών Στρατιωτικών Αρτοποιείων

Το Τμήμα 7 της Διεύθυνσης Προμηθειών, του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτική Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού “Θησέας” προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) σχετικό, διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης του προγράμματος «Προμήθεια Αρτοποιητικών Μηχανημάτων για Κάλυψη Αναγκών Στρατιωτικών Αρτοποιείων». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ