Προμήθεια αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής για ανάγκες του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λαρίσης (ΣΠΛ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων (Κυλικείο – ΚΨΜ συσσίτιο οπλιτών) και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην ΠΕ Λάρισας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί στη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την προμήθεια αρτοσκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής για ανάγκες του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λαρίσης (ΣΠΛ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων (Κυλικείο – ΚΨΜ συσσίτιο οπλιτών) και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην ΠΕ Λάρισας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ