Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας και Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/1, της Μεραρχίας Υποστήριξης “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”, προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Δράμας και Σερρών και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων & Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας – Καβάλας – Σερρών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ