Προμήθεια γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου (ΣΠΒ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό μονάδων

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο 4, της Μεραρχίας Υποστήριξης “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” προκηρύσσει επαναληπτικό Ανοιχτό, Δημόσιο Διαγωνισμό για την προμήθεια γαλακτοκομικών για την κάλυψη αναγκών του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου (ΣΠΒ) και των εξυπηρετούμενων από αυτό μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Δείτε περισσότερα ΕΔΩ