Προμήθεια Δερμάτων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβύλων του 700 ΣΕ

Η Διεύθυνση Προμηθειών του Γ’ Κλάδου, της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ», προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την προμήθεια δερμάτων για την
απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής αρβύλων του 700 ΣΕ, για τα έτη 2025 – 2026. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ