Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διττανθρακικά για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτός Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διττανθρακικά για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 205378). Περισσότερα ΕΔΩ