Προμήθεια «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Φίλτρα τεχνητού νεφρού)» για τις ανάγκες της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας του Γ.Ν.Η.

Η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας, της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Φίλτρα τεχνητού νεφρού)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ