Προμήθεια «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού)» του Γ.Ν.Η, της Υ.Μ. Βέροιας

Η Υγειονομική Μονάδα Βέροιας, του Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας,  διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια «Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Τεχνητού Νεφρού)». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ