Προμήθεια διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια διαφόρων Ιατρικών Συσκευών και Προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ