Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. έκαστο για έξι (6) μήνες

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, του Νομού Ημαθίας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. έκαστο» για έξι (6) μήνες. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ