Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. έκαστο

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας του Νομού Ημαθίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ. έκαστο». Περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ