Προμήθεια ειδικών λιπαντικών εμπορικής ονομασίας, τη τη συντήρηση πτητικών μέσων των Α/Δ Μεγάρων, Λάρισας & Αλεξάνδρειας

Το Τμήμα Προμηθειών, του 4ου Επιτελικού Γραφείου, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας» θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών λιπαντικών εμπορικής ονομασίας, τη τη συντήρηση πτητικών μέσων των Α/Δ Μεγάρων, Λάρισας & Αλεξάνδρειας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ