Προμήθεια ειδών ιματισμού και λοιπών παρελκομένων για τις ανάγκες των σπουδαστών της ΣΣΑΣ, Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού και λοιπών παρελκομένων για τις ανάγκες των σπουδαστών της ΣΣΑΣ, Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ