Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης, και εξάρτησης για κάλυψη αναγκών των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας» θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης, και εξάρτησης για κάλυψη αναγκών των σπουδαστών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025.