Προμήθεια ειδών κάβας για ανάγκες κάλυψης του ΣΠ Κιλκίς και του ΣΠ Πολυκάστρου καθώς και των μονάδων ΚΨΜ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κάβας (αναψυκτικά, χυμοί, εμφιαλωμένα νερά, αλκοολούχα ποτά), για ανάγκες κάλυψης του ΣΠ Κιλκίς και του ΣΠ Πολυκάστρου καθώς και των μονάδων ΚΨΜ και συσσιτίων οπλιτών και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων των Φρουρών Κιλκίς, Ν. Σάντας, Πολυκάστρου, Γιαννιτσών και Έδεσσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ