Προμήθεια ειδών κάβας, για ανάγκες του ΣΠ Σερρών και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην ΠΕ Σερρών

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας». θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών κάβας, (αναψυκτικά, χυμούς, εμφιαλωμένα νερά, ποτά), για ανάγκες του ΣΠ Σερρών και των Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων στην ΠΕ Σερρών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ