Προμήθεια Ειδών Κάβας, επ’ ωφελεία του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων, ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς Λάρισας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο, της Μεραρχίας Υποστήριξης “Προμηθέας” προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ειδών Κάβας (εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμοί)  επ’ ωφελεία του Στρατιωτικού Πρατηρίου Λάρισας και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων, ανεξ. Υπομονάδων (Κυλικείο, ΚΨΜ και συσσίτιο οπλιτών) και Υπηρεσιών της Φρουράς Λάρισας. Περισσότερα ΕΔΩ