Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ

Το Γραφείο Διαγωνισμών – Συμβάσεων, του Τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια
Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ