Προμήθεια ειδών κυλικείου για ανάγκες του ΣΠ Πολυκάστρου και των Μονάδων – Υπηρεσιών στις Φρουρές Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημοσίου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών κυλικείου για ανάγκες του ΣΠ Πολυκάστρου και των Μονάδων – Υπηρεσιών στις Φρουρές Πολυκάστρου, Έδεσσας και Γιαννιτσών. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ