Προμήθεια Ειδών Κυλικείου για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/ΙΙ της 79 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΜΥΚΑΛΗ» διακηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ειδών κυλικείου για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ