Προμήθεια Ειδών κυλικείου & Κατεψυγμένων τροφίμων για κάλυψη αναγκών των Σχολών, Μονάδων & Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων – Καρδίτσας

To 4o Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «Προμηθέας», θα προβεί στη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών για την Προμήθεια ειδών επ΄ ωφελεία του ΣΠ Λάρισας, όπως παρακάτω:
α. Ειδών κυλικείου (τυποποιημένα τοστ και σάντουιτς) για κάλυψη αναγκών των Σχολών, Μονάδων (Κυλικείο – ΚΨΜ και συσσίτιο οπλιτών) και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, στις ΠΕ Λάρισας, Τρικάλων – Καρδίτσας.
β. Κατεψυγμένων τροφίμων (κηπευτικά, αλιεύματα, κρέατα) για κάλυψη αναγκών Σχολών, Μονάδων και Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, στις ΠΕ Τρικάλων – Καρδίτσας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ